WEBDESIGN -
tvorba www stránek

HISTORIE a SOUČASNOST

Tim Berners-Lee, zakladatel sítě World Wide Web publikoval své první webové stránky v srpnu 1991 a stal se tak prvním webovým designérem. Základem bylo využití hypertextu s existujícími emailovými odkazy.

Zpočátku byly webové stránky psány v základním HTML značkovacím jazyce, který dával webovým stránkám základní strukturu, a schopnost odkazování v hypertextu. To bylo nové a odlišné od existujících forem komunikace – uživatelé mohli lehce otevírat další stránky.

Postupem času s vývojem Webu a webdesignu se používaný značkovací jazyk, známý jako Hypertext Mark-up Language – HTML, stával komplexnější a flexibilnější. Například tabulky, původně používané k prezentaci tabulkových dat, byly zpočátku využívány také jako neviditelné nosiče grafického rozložení stránky. S příchodem kaskádových stylů CSS přestal být tabulkový layout vyžadován a zastaral. Technologie skriptování na straně serveru s využitím databází jako např. CGI, PHP, ASP.NET, ASP, JSP, Cold Fusion, a nové designérské standardy jako CSS dále měnily a rozvíjely způsob tvorby webu.

Uvedení Macromedia Flash na tehdy již interaktivní scénu způsobilo další změny podoby Webu, dalo nové nástroje do rukou webdesignérů a přineslo uživatelům nové interaktivní prvky. Flash je však mnohem více restriktivní než otevřený HTML formát. Vyžaduje ke správnému zobrazení odpovídající plugin a neobsahuje obvyklé prvky uživatelského rozhraní jako například tlačítko zpět.

Realitivně nová technika nazývaná Remote Scripting (vzdálené skriptování) dovoluje dynamické využití webu bez nutnosti použití doplňků typu Flash. Důležitou technikou je AJAX, ačkoliv jsou běžně využívány i jiné techniky dynamického webu, protože Ajax není zatím plně vyvinutý standard.

WEBSITE DESIGN

Website (websajt, webové sídlo) je kolekce informací o určitém tématu nebo subjektu. Budovat website znamená navrhnout a vytvořit webové stránky,

které naopak společně tvoří website. Webová stránka je tvořena informacemi, pro které je website vyvíjen. Z jiného pohledu je webová stránka jako stránka v knize a website je jako kniha samotná.

Samotná webová stránka se skládá z textu a z obrázků. Jinými slovy, webová stránka je soubor, který obsahuje všechna potřebná data. K podpoře dat nebo informací jsou ke stránce připojeny obrázky. První webové stránce webového sídla se říká Home Page (domovská stránka). Každá jednotlivá webová stránka, kterou website obsahuje, je HTML soubor a každá má svou vlastní webovou adresu. Webdesign vyžaduje určité aspekty a prvky, které je nutné zohlednit, má – li se webová stránka dostat k uživateli.

Prvním krokem je optimalizace stránky. Optimalizace stránek znamená zvýšení její viditelnosti pro vyhledávače (např. Google, Seznam apod.). Stránky by měly být, pokud možno, na prvních třech stránkách výsledků vyhledávání na dané klíčové slovo. Taková pozice znamená nárůst počtu návštěvníků. Obsah by měl být přehledně uspořádaný, informativní a lehce srozumitelný pro každého návštěvníka.

V neposlední řadě by měly webové stránky jasně ukazovat účel a záměr, pro který byly vytvořeny. Profesionální nebo obchodní webové stránky by neměly ničím mást nebo rušit a návštěvník by měl být schopen snadno se při hledání informací po webu pohybovat.

JAK TO FUNGUJE vs. JAK TO VYPADÁ

Protože mnoho webových vývojářů je zaměřeno především na grafické umění, věnují často příliš mnoho pozornosti tomu, jak webová stránka vypadá bez ohledu na to, jak návštěvníci stránku najdou. Na druhé straně, odborníci na optimalizaci pro vyhledávače, SEO konzultanti, jsou posedlí tím, jak web funguje: jak velký provoz je generován a jaký je konverzní poměr. SEO vyžaduje mnoho nepěkných věcí jako např. dlouhé a nečitelné texty plné klíčových slov, odrážkové seznamy a mnoho textových odkazů. Grafici zase často stránky zahltí množstvím grafických prvků, které iritují návštěvníky dlouhou dobou načítání stránky a ztěžují nalezení stránky vyhledávačem. Kvalitní webové stránky jsou dobrým kompromisem mezi oběma úhly pohledu na webdesign. (Zpracováno s využitím Wikipedie.)

Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2012

©webdesign brno

úvod >> webdesign

Webdesign, tvorba webových stránek - historie a současnost. Stručné informace o tom, co je to webdesign. Základní pojmy.

ZPRÁVY - CESTOVÁNÍ

reklama, prezentace, e-shop, grafika,seo - vy víte co, my víme jak
webdesign brno, tvorba www stránek
reklama, prezentace, e-shop, grafika,seo - vy víte co, my víme jak
Ilustrace - pohodová spolupráce
Ilustrace - pozadí