SEO -
optimalizace pro vyhledávače

REKLAMA NA INTERNETU

Search Engine Optimization - SEO, u nás často nesprávně „optimalization“ je soubor metod směřujících ke zvýšení hodnocení (rankingu) webových stránek ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů (GOOGLE , SEZNAM , CENTRUM , atd.). Termín SEO patří také k search engine optimizers - SEO konzultant. To jsou specialisté, kteří se zabývají optimalizací stránek svých klientů. Někteří komentátoři, stejně jako samotní konzultanti, rozdělují SEO praktiky na povolené (metody obecně doporučené vyhledávači jako budování obsahu a zvyšování kvality webu) a nepovolené praktiky (různé triky – cloaking, spamdexing...). Konzultanti používající pouze „legální“ praktiky obviňují ty druhé, že nepoctivě manipulují hodnocením stránky. Ti druzí říkají, že SEO JE manipulace hodnocením stránky, a označovat jednu či druhou za (ne)poctivou je irelevantní.

Internetové vyhledávače ukazují na svých stránkách s výsledky hledání (SERPs – search engine result pages) různé typy výsledků: reklama PPC (pay per click – platba za proklik na reklamní banner), placené pozice na předních místech (různé typy např. „Seznam doporučuje“ apod.) a přirozené výsledky vyhledávání pro různé varianty relevance klíčového slova. Dobrá SEO optimalizace může vyznamně zvýšit jak kvalitu, tak počet návštěvníků.

 

Optimalizace pro vyhledávače je občas nabízena jako samostatný servis nebo jako součást komplexní marketingové strategie. Bývá velmi efektivní, je – li do projektu vývoje webových stránek začleněna od samého počátku.

SEO NENÍ ALCHYMIE

Pro konkurenční, často vyhledávaná slova, může být cena za reklamu PPC velmi významná. Dobré umístění v přirozených výsledcích vyhledávání může na stránky přinést požadovaný provoz a přitom významně uspořit náklady. Majitel stránek se může rozhodnout optimalizovat stránky pro přirozené výsledky, jestliže cena za SEO optimalizaci je nižší než cena za reklamu.

Ne všechny weby mají identické cíle pro SEO optimalizaci. Některé stránky hledají jakékoliv návštěvníky a mohou být optimalizovány na běžně vyhledávané fráze. Specializovaná optimalizace je vhodná pro stránky, které mají specializovaný nebo lokalizovaný obor činnosti – restaurace, módní salony apod. Jiný způsob optimalizace je optimalizace na klíčová slova, která indikují připravenost návštěvníka stránek nakupovat. Naopak nevhodná optimalizace může přinést nechtěný provoz na stránkách přílivem návštěvníků, kteří hledají něco jiného, než stránky ve skutečnosti nabízí.

Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2012

úvod >> SEO

SEO - optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization).

ZPRÁVY - ZDRAVÍ